Lesní klub | Komunitní klub

Pecka poskytuje bezpečné prostředí
k zapuštění kořínku a k růstu

Pecka recenze

Lesní klub

Respektující přístup

Rozdíl mezi respektující a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo vše dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby se stanovují pravidla a hranice chování. Jednou větou by se to dalo říct tak, že máme vytvářet hranice nikoliv pro děti, ale s dětmi. Respektující přístup učí děti chovat se dobře, i když není v dohledu žádná kontrola. Netrestat neznamená nedělat nic. Místo trestání je možné vést děti k zodpovědnosti za vlastní činy a učit je napravovat, co způsobily.

Pobyt v přírodě

Přírodu považujeme za zdravé a inspirativní prostředí pro tělesný i duševní rozvoj dětí. Věříme, že je nejlepším hřištěm, učebnou a zároveň i učitelem. Dění lesního klubu se odvíjí od koloběhu roku, děti tráví velkou část dne venku a pracují převážně s přírodními materiály. V přírodě mohou objevit svou jemnou stránku a mohou se i fyzicky tužit. Důležitá je pro nás ekologie a udržitelnost, těmito zásadami se řídíme co to jde. Zároveň se neschováváme v houští před moderním světem.

Svobodná hra

Svobodná hra dětí má zásadní význam v jejich dětství a dospívání. Pomáhá jejich fyzickému, duševnímu, společenskému, emočnímu i rozumovému vývoji. Učí je tvořit, plánovat, rozhodovat se, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat překážky a přináší spoustu dalších dovedností. Svobodná hra jim dává radost, smích a pocit uspokojení ze života. A dovoluje jim, aby objevily své silné stránky, našly vlastní sebe-vědomí a staly se samy sebou.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol. Připojujeme se k Etickému kodexu pedagoga lesní mateřské školy.

 

Všechno své bohatství máš v sobě, bude nám velkou ctí a radostí, doprovázet tě na tvé cestě k jeho poznání.

Komunitní klub

Hlavním cílem „Kakáče“ je utvářet přátelskou komunitu, která bude spojena společným zájmem, jako jsou:

 • Respektující a kontaktní mezilidské vztahy
 • Svobodné a sebeřízené vzdělávání
 • Ekologie, udržitelnost, lokální tradice
 

Komunita se může potkávat v rámci Klubíku  nebo na komunitních akcích. Více o komunitním klubu zde.

Klubík MiniPecka

Klubík MiniPecka
Mírně neorganizovaně organizovaný čas pro maminky/tatínky s dětmi ve věku 0-3 roky. Několikrát týdně se budeme scházet na chatě, dáme si spolu voňavý čaj nebo pořádnou kávu. Podle počasí a nálady budeme buď venku na zahradě, nebo uvnitř v teple na koberci. Můžeme si dát společně polévku a povídat si o tématech, která nás propojují.

Pecka: to je místo, to jsou lidi a společné bytí.

Komunitní akce a besedy

 • Besedy na společná témata
 • Výtvarné workshopy, protože i dospělí si rádi hrají
 • Bude to zábava i vzdělávání, práce na sobě samém i vytváření kamarádských vazeb
 
Jednotlivé aktivity budou  pravidelně zveřejňovány, těšíme se na vytváření přátelské komunity Frenštátských a Trojanovických nadšenců.
Klubovna

Připravujeme

Lesní mateřská škola

Od září 2023 budeme Lesní mateřskou školou registrovanou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, bude tedy možnost plnit si zde povinnou předškolní docházku.

Nyní zařizujeme zázemí LMŠ a doplňujeme tým srdcařů.

Komunitní škola

Pecka předškolním věkem nekončí. Pro Peckovní školáky vybudujeme komunitní školu, která bude dětem poskytovat zázemí pro sebeřízení vzdělávání. 

Od září 2024 chceme vytvořit první skupinu dětí, ve věku 6-9 let, děti budou v režimu individuálního vzdělávání (tedy tzv. domškoláci). Vše připravujeme, a budeme vás informovat. Pokud vás to zajímá, rozhodně se nám ozvěte!

Hlavní pilíře plánované svobodné demokratické školy budou:

 • Sebeřízení vzdělávání dětí
 • Vnitřní motivace dětí bez nevyžádaného vnějšího hodnocení
 • Heterogenní věkové skupiny dětí
 • Svobodná hra
 • Aktivní a pestrá edukativní nabídka, ze strany průvodců / učitelů
 • Hodně pohybu, hodně pohybu venku
 • Dostatek podnětů k nasátí anglického jazyka
 • Respektující přístup mezi všemi navzájem
 • Nenásilná komunikace dle Marshalla B. Rosenberga
 • Opečovávání mezilidských vztahů, komunitní charakter školy

Na čem stojíme

Pevnou půdovou pod nohama je nám koncept Respektovat a být respektován. Uceleně řeší mimo jiné tato témata: jak spolu mluvit, abychom se slyšeli a rozuměli si; rizika trestů ve výchově; rizika pochval a odměn ve výchově; vnitřní a vnější motivace; výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby; sebeúcta a proaktivní výchova; efektivní a neefektivní způsoby komunikace.
Koncept R + R je založen jak na odborných argumentech, tak na zkušenostech. Přes dvacet let zkušeností z kurzů Respektovat a být respektován, kterými prošlo kolem 40 000 účastníků, ukazuje, že tento koncept je životaschopný a že změnil pozitivně soužití mnoha rodin i zlepšil podmínky pro učení a vzájemné soužití mnoha dětí ve školách.

Respekt

Velmi inspirativní jsou webové stránky jednotlivých funkčních škol, které jsou uvedené na stránkách Asociace svobodných demokratických škol: https://www.asociacesds.cz/

Další zajímavé weby:

Sebe-řízení

Pokud vás zajímá sebeřízené vzdělávání a svobodné školy, můžete se mrknout třeba na následující knihy:

 • Respektovat a být respektován, P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová
 • Svoboda učení, P. Gray
 • Svobodná hra, J. a P. Danišovi
 • Škola bez poražených, T. Gordon
 • Vychováváme děti a rosteme s nimi, N. Aldort
 • Nenásilná komunikace, Marshall B. Rosenberg
 • Summerhill, A. S. Neill

Vnitřní motivace

Peckovní novinky

Kontakt

Ve všední dny 17:00 – 18:00

Ve všední dny 7:30 – 15:00

Zarezervujte si své místo na našich akcích:

Sledujte nás na sociálních sítích:

Napište nám!