Logo Pecka

Lesní mateřská škola
Komunitní klub

Pecka poskytuje bezpečné prostředí
k zapuštění kořínku a k růstu

NEPŘEHLÉDNI:
Nový zpravodaj!

Recenze rodičů dětí z LMŠ Pecka

Lesní mateřská škola Pecka

Respektující přístup

Rozdíl mezi respektující a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo vše dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby se stanovují pravidla a hranice chování. Jednou větou by se to dalo říct tak, že máme vytvářet hranice nikoliv pro děti, ale s dětmi. Respektující přístup učí děti chovat se dobře, i když není v dohledu žádná kontrola. Netrestat neznamená nedělat nic. Místo trestání je možné vést děti k zodpovědnosti za vlastní činy a učit je napravovat, co způsobily.

Pobyt v přírodě

Přírodu považujeme za zdravé a inspirativní prostředí pro tělesný i duševní rozvoj dětí. Věříme, že je nejlepším hřištěm, učebnou a zároveň i učitelem. Dění LMŠ se odvíjí od koloběhu roku, děti tráví velkou část dne venku a pracují převážně s přírodními materiály. V přírodě mohou objevit svou jemnou stránku a mohou se i fyzicky tužit. Důležitá je pro nás ekologie a udržitelnost, těmito zásadami se řídíme co to jde. Zároveň se neschováváme v houští před moderním světem.

Svobodná hra

Svobodná hra dětí má zásadní význam v jejich dětství a dospívání. Pomáhá jejich fyzickému, duševnímu, společenskému, emočnímu i rozumovému vývoji. Učí je tvořit, plánovat, rozhodovat se, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat překážky a přináší spoustu dalších dovedností. Svobodná hra jim dává radost, smích a pocit uspokojení ze života. A dovoluje jim, aby objevily své silné stránky, našly vlastní sebe-vědomí a staly se samy sebou.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol. Připojujeme se k Etickému kodexu pedagoga lesní mateřské školy.

 

Všechno své bohatství máš v sobě, bude nám velkou ctí a radostí, doprovázet tě na tvé cestě k jeho poznání.

Komunitní klub Pecka

Hlavním cílem „Kakáče“ je utvářet přátelskou komunitu, která bude spojena společným zájmem, jako jsou:

 • Respektující a kontaktní mezilidské vztahy
 • Svobodné a sebeřízené vzdělávání
 • Ekologie, udržitelnost, lokální tradice
 

Komunita se může potkávat v rámci Klubíku  nebo na komunitních akcích. Více o komunitním klubu zde.

Klubík MiniPecka

Klubík MiniPecka
Mírně neorganizovaně organizovaný čas pro maminky/tatínky s dětmi ve věku 0-3 roky. Několikrát týdně se budeme scházet na chatě, dáme si spolu voňavý čaj nebo pořádnou kávu. Podle počasí a nálady budeme buď venku na zahradě, nebo uvnitř v teple na koberci. Můžeme si dát společně polévku a povídat si o tématech, která nás propojují.

Pecka: to je místo, to jsou lidi a společné bytí.

Komunitní akce a besedy

 • Besedy na společná témata
 • Výtvarné workshopy, protože i dospělí si rádi hrají
 • Bude to zábava i vzdělávání, práce na sobě samém i vytváření kamarádských vazeb
 
Jednotlivé aktivity budou  pravidelně zveřejňovány, těšíme se na vytváření přátelské komunity Frenštátských a Trojanovických nadšenců.
V zázemí chaty je útulná hernička.

Na čem Pecka stojí

Pevnou půdovou pod nohama je nám koncept Respektovat a být respektován. Uceleně řeší mimo jiné tato témata: jak spolu mluvit, abychom se slyšeli a rozuměli si; rizika trestů ve výchově; rizika pochval a odměn ve výchově; vnitřní a vnější motivace; výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby; sebeúcta a proaktivní výchova; efektivní a neefektivní způsoby komunikace.
Koncept R + R je založen jak na odborných argumentech, tak na zkušenostech. Přes dvacet let zkušeností z kurzů Respektovat a být respektován, kterými prošlo kolem 40 000 účastníků, ukazuje, že tento koncept je životaschopný a že změnil pozitivně soužití mnoha rodin i zlepšil podmínky pro učení a vzájemné soužití mnoha dětí ve školách.

Respekt

Velmi inspirativní jsou webové stránky jednotlivých funkčních škol, které jsou uvedené na stránkách Asociace svobodných demokratických škol: https://www.asociacesds.cz/

Další zajímavé weby:

Sebe-řízení

Pokud vás zajímá sebeřízené vzdělávání a svobodné školy, můžete se mrknout třeba na následující knihy:

 • Respektovat a být respektován, P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová
 • Svoboda učení, P. Gray
 • Svobodná hra, J. a P. Danišovi
 • Škola bez poražených, T. Gordon
 • Vychováváme děti a rosteme s nimi, N. Aldort
 • Nenásilná komunikace, Marshall B. Rosenberg
 • Summerhill, A. S. Neill

Vnitřní motivace

Žít s respektem

Spoluautoři konceptu  Respektovat a být respektován Tatjana a Pavel Kopřivovi byli v Pecce. 

 • Jaký je rozdíl mezi volnou a respektující výchovou?
 • Proč by rodič měl respektovat nejen okolí, ale i sebe a své vlastní potřeby?
 • A co když nás okolí z této cesty zrazuje?

Peckovní novinky

Kontakt

Spolek

Fakturační údaje:

Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka, z. s.

Sídlo: Trojanovice 894, 744 01

IČ: 17430348

Lesní mateřská škola

skolka@peckazbeskyd.cz

Ředitelka LMŠ Taťána Soukalová +420 739 349 338

Průvodci v LMŠ +420 737 712 450

Komunitní klub

info@peckazbeskyd.cz

Koordinátorka Radana Bittnerová +420 737 712 334

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Ing. Lucie Bezek +420 605 873 654

luciebezek@gmail.com

Sociální sítě

Napište nám!

logo
logo frentat
logo vlast
Vosíme logo
MAS Lašsko logo
2uri7unc