Tým

Průvodci

Peckovní tým můžeme rozdělit do 3 skupin, první skupina, nejvíce viditelná a nejdůležitější, živá energie celé lesní mateřské školy, to jsou naši PRŮVODCI.

Náš tým průvodců se průběžně vzdělává v tématech spojených s prací s dětmi předškolního věku: nenásilná komunikace, lesní pedagogika, jak na řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, efektivní uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte, a další.

Srdce Pecky

Pak tady máme druhou skupinu:  SRDCE PECKY, ti se starají o to, aby vše pěkně klapalo, aby bylo v zázemí útulno, aby byly všechny papíry v pořádku, aby bylo odpovězeno na všechny všetečné otázky rodičů a také má srdce na starost peněžní toky, legislativní záležitosti, hygienu, hasiče, MŠMT, pojištění a podobné nezbytnosti. Především však udává směřování Pecky a esenci jejího bytí.

EXEX

A třetí skupinou jsou tzv. EXEX, tedy externí experti, to jsou jednotlivci, kteří Pecce velmi fandí a podporují ji jednotlivými činnostmi, někdo ušije závěsy, někdo zpracuje logo, někdo se stará o dovoz a odvoz různých věcí, někdo zajišťuje poradenství ve specifických oblastech apod. Jedno však mají společné, jsou to držáci.

Dárci

A někdo nemá čas a chce se podílet na tak úžasném projektu, jakým Pecka bezesporu je, že se rozhodne podpořit vznik Lesní mateřské školy, Komunitního klubu a Komunitní svobodné školy alespoň finančně, moc DĚKUJEME!

Tým lesní mateřské školy

Tým průvodců pro lesní mateřskou školu je pestrý. Každý má svou jedinečnou energii a neváhá ji plně využít. Jsou osobití a naslouchají své vlastní intuici a srdci. Jako tým tvoří kompaktní mozaiku.  Více o průvodcích LMŠ Pecka najdete zde.

Logo Pecky vystihuje celou podstatu toho, o co nám jde. Pecka poskytuje dětem – jadérku – bezpečný prostor, ve kterém mohou objevovat sami sebe, své vnitřní já, mohou objevit své vlohy a zájmy, mohou utvářet přátelství a naučit se řešit neshody prostřednictvím nenásilné komunikace, věnují se, čemu potřebují, vlastní intenzitou a samy si zvolí čas, který dané činnosti potřebují věnovat.

Logo Pecka

Zároveň budou prožívat regionální tradice a budou nasávat lokální patriotství, to vnímáme jako kořínek, který jadérko zapouští a je mu tak pevnou kotvou, zdravým základem do života. V logu se z Pecky nesměle klube zelený výhonek, to je vyobrazení osobního růstu a sebevědomí dětí. Drobný zelený výhonek roste v pevnější stvol, to je ta osobnost dítěte.

Jsme z Beskyd

Tak, jako každá rostlina je jiná, některá divoce barevně kvete, jiná je popínavá a svou zelení září už do dálky, některé se daří na ostrém slunci a jiná roste jen ve stínu, tak stejně různé jsou děti a my se pokusíme poskytnout jim dostatečně pestré, podnětné a zároveň bezpečné a vlídné prostředí, aby byly plné života a vzkvétaly.

Srdce Pecky

Jsme nezisková organizace Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z.s.
zapsaná do Spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 20348,
IČ 17430348, se sídlem č. p. 894, 744 01 Trojanovice.

Představujeme vám náš tým – srdce, které tvoří Pecku.

Lucie Píchová

Členka statutárního orgánu spolku
Ředitelka LMŠ  pro šk. r. 2023/2024

Jsem máma. Jsem přístavem své rodiny. Jsem speciální pedagog.

Své profesní zkušenosti jsem čerpala v práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, dětmi a dospělými se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním a v neposlední řadě jsem působila jako školní speciální pedagog na běžné základní škole.  Od každého z nich jsem se naučila, že je nutné mít vytvořen prostor bezpečí, aby každý mohl s důvěrou růst a rozvíjet to, co zrovna potřebuje.

Jako dítě jsem trávila čas o prázdninách s rodiči objevováním tajů a zákoutí ČR. U prarodičů na venkově, v lese, kde se dospělí věnovali práci, my jako děti měli volbu se přidat, pomoci nebo si hrát a zkoumat. Na tu flow s láskou vzpomínám, ráda ji pozoruji a dopřávám synovi při jeho objevování světa.

Stejně jako zraju, mění se i mé koníčky, rozmanitost však zůstává. Nyní mě můžete vidět s jehlou v ruce či u šicího stroje, s dobrou knihou a kávou, v přítomnosti mých přátel, rodiny, při jízdě na kole či procházce v přírodě, na horách.

Rozhodla jsem se stát ředitelkou Lesní mateřské školy Pecka, jelikož cítím, že Pecka je pro mě a mou rodinu cesta, jak hlouběji zakořenit v místě, kde žijeme a také možností spoluvytvářet prostor, kde se respektujeme ve své jedinečnosti.

Srdce Pecky udává směřování Pecky a esenci jejího bytí.

Radana Bittnerová

Členka statutárního orgánu spolku
Spoluzakladatelka, koordinátorka, hospodářka, vztahy s veřejností, personální agenda, komunitní klub.

Motivací k založení respektující školky mi jsou děti, hlavně ty vlastní. Ráda bych nechala vzniknout pestré zázemí, kde bude dobře dětem i dospělým, společně, kde se můžeme individuálně věnovat svým vášním a vzájemně se tak obohacovat, a růst tak v lepší já, a stejně tak i trávit zde čas v přátelském kolektivu a zapouštět tak kořínek ve Frenštátské respektive Trojanovické komunitě, proto Pecka.

Mám ráda jednoduché, funkční věci a čísla, proto jsem vystudovala aplikovanou matematiku, tabulky a grafy jsou moje hobby, stejně tak i různé rébusy a šifry. Jsem systematický organizačně schopný typ. Tato má technická stránka osobnosti je vyvažována i přátelskou energií mého já – jako dítě jsem jezdívala na tábory a později jsem byla i táborová vedoucí, vzpomínám na toto období vždy s úsměvem na rtech a hřejivým pocitem u srdce.

Venku trávím čas v jakémkoliv počasí, ale žádné velké sportovní výkony ode mě nelze očekávat. Někdy umím být docela líná a někdy jsem zase více impulzivní, než by bylo žádoucí. Miluju knihy, hlavně českých autorů, posezení u ohně s kytarou, pomalé a velké snídaně a podzim. Zajímají mě témata jako lokální život a komunitní fungování, ekologie, svobodná hra a sebeřízení vzdělávání a taky psí agility.

Baví mě trávit čas v přátelské společnosti u kávy a koláče, děti jsou pro mě silný hnací pohon a zdroj radosti, proto vnímám vznikající komunitu kolem Pecky jako to pravé ořechové.