Komunitní škola Pecka

Hlavní pilíře plánované svobodné demokratické školy budou:

  • Sebeřízení vzdělávání dětí
  • Vnitřní motivace dětí bez nevyžádaného vnějšího hodnocení
  • Heterogenní věkové skupiny dětí
  • Svobodná hra
  • Aktivní a pestrá edukativní nabídka, ze strany průvodců / učitelů
  • Hodně pohybu, hodně pohybu venku
  • Dostatek podnětů k nasátí anglického jazyka
  • Respektující přístup mezi všemi navzájem
  • Nenásilná komunikace dle Marshalla B. Rosenberga
  • Opečovávání mezilidských vztahů, komunitní charakter školy

Aktuální stav

Od září 2024 budeme mít prostor pro skupinu dětí v individuálním vzdělávání ve věku 6-9 let s inspirativními dospěláky, kteří budou vytvářet pestré podnětné prostředí. Postupně budeme budovat zázemí i pro starší děti až do 15 let věku.  Spoustu informací naleznete v našem seznamovacím videu. Nyní budujeme tým a ladíme koncept školy. Plánujeme přítomnost i budoucnost. 

Komunitní škola Pecka se představuje:

Mapa souvislostí okolo Komunitní školy

Plánujeme

Zaujalo vás to?

Jste rodič, kterého to zaujalo? Souzníte s našimi prioritami? Uvažujete o tom, že svého syna nebo dceru přihlásíte do komunitní školy? Máte otázky a chcete se nás na ně zeptat? Nebo se pro začátek jen osobně poznat? Ozvěte se nám.

Jste inspirativní dospělák? Pedagog? Rádoby spolutvůrce? V sobě ukotvený, ale stále pružný ve svém fungování? Sdílíte naše principy? Chcete školu tvořit s námi? Nebo nás něčím inspirovat? Ozvěte se nám.

Jste fanoušek takové iniciativy? Chcete nás nějak podpořit? Ať už finančně, nebo v rámci propagace, nebo nějakým věcným darem? Nebo svou energií a vlídným slovem? Chcete nám pomoci růst? Pomoci nám vybudovat plodné startovací podmínky? Ozvěte se nám.