Komunitní škola Pecka

Hlavní pilíře plánované svobodné demokratické školy budou:

  • Sebeřízení vzdělávání dětí
  • Vnitřní motivace dětí bez nevyžádaného vnějšího hodnocení
  • Heterogenní věkové skupiny dětí
  • Svobodná hra
  • Aktivní a pestrá edukativní nabídka, ze strany průvodců / učitelů
  • Hodně pohybu, hodně pohybu venku
  • Dostatek podnětů k nasátí anglického jazyka
  • Respektující přístup mezi všemi navzájem
  • Nenásilná komunikace dle Marshalla B. Rosenberga
  • Opečovávání mezilidských vztahů, komunitní charakter školy

Aktuální stav

Rok a půl jsme intenzivně pracovali na vzniku komunitní školy Pecka. Začali jsme benefičním  promítáním dokumentu Svobodné děti, natočili jsme informacemi nabité video s přehlednou grafikou shrnující hlavní souvislosti. Uspořádali jsme veřejnou besedu s hostem, Ivanou Sikulovou Křížkovou v IdeaLabu frenštátské knihovny.

Ale mezi tím jsme z dvoudenního lesního klubu vytvořili téměř plně obsazenou Lesní mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, vedeme komunitní klub a účastníme se i dílčích lokálních projektů.

Ať se o naši práci můžeme opřít, ať jsme si v ní pevní a děláme ji v dobré energii, musíme šetrně nakládat s vlastním potenciálem.

Proto jsme se rozhodli, že komunitní školu nyní zřizovat nebudeme.

Ale! 😉

Ale naše aktivity rozdmýchaly toto téma (vznik svobodné školy na frenštátsku), a tak vznikla skupina kolem Zuzany Wertheimer, která se do budování svobodné školy pustila s plným nasazením. Pokud vás zajímá více, neváhejte ji kontaktovat.

A my z Pecky držíme palce!

Srdce Pecky udává směřování Pecky a esenci jejího bytí.

Zuzana Wertheimer

Komunitní škola Pecka se představuje:

Mapa souvislostí okolo Komunitní školy